Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Popowice ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Żubrzej 13a, Wrocław.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
40,7 m2
Numer ogłoszenia
33968365
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
54-237 Wrocław
Ulica
Popowicka 28
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWA POPOWICE

SzczegółySMLW "POPOWICE"
ul. Popowicka 28 , 54-237 Wrocław
ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego
Adres lokalu: Wrocław, ul. Żubrzej 13a;
Powierzchnia: 40,70 m?;
Lokal w przyziemiu budynku;
Branża: biuro, usługi;
Stawka minimalna: 16,00 zł (netto) za 1m? powierzchni ( plus opłaty za media, podatek od nieruchomości );
Wadium: 1200,00 zł
Wadium należy wpłacić na konto PKO BP I O/Wrocław
41 1020 5226 0000 6302 0214 2990
Miejsce i termin składania ofert: Sekretariat SMLW "Popowice"
ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
do dnia 02.12.2019r., do godz. 10??
Sposób składania ofert:
Oferta w zaklejonej kopercie zawierająca :
1.stawkę za dzierżawę w zł netto za 1m? powierzchni ( plus opłaty za media i podatek
od nieruchomości);
2. branżę;
3. nazwę i adres Oferenta;
3. aktualny wypis z rejestru ewidencji lub KRS;
4. numer Regon i NIP;
5. dowód wpłaty wadium;
6. oświadczenia Oferenta o zapoznaniu się z:
a) regulaminami obowiązującymi w Spółdzielni ( w tym Regulamin rozliczenia c.o.,
wody, Regulamin określający tryb pozyskiwania najemców lokali użytkowych);
b) propozycją umowy najmu ( do wglądu ).
Miejsce i termin otwarcia ofert: sala konferencyjna SMLW "Popowice"
ul. Popowicka 28 Wrocław
02.12.2019r., godz. 11??
Szczegółowych informacji na temat lokalu można uzyskać w biurze Spółdzielni lub pod
numerami telefonu 071 355-63-73 wew. 227 , 601-586-233.
Lokal można oglądać do dnia składania ofert.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny oraz swobodnego wyboru oferenta.
Wrocław dnia 14.11.2019 rok
33968365
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: