Ogłoszenie

Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Głuchołazach przy ul. Matejki.

opolskie, Głuchołazy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Głuchołazy, opolskie
Powierzchnia
6 603 m2
Cena
456 000 zł
Numer ogłoszenia
33968978
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
48-340 Głuchołazy
Ulica
Plac Basztowy 3
Osoba kontaktowa
GŁUCHOŁASKIE KOMUNALNE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z

SzczegółyGłuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. z siedzibą : ul. Plac Basztowy 3 , 48-340 Głuchołazy , NIP 753-19-74-945
REGON 531503840 , NR KRS 174418 SĄD REJONOWY W OPOLU VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektami produkcyjno-magazynowymi położonej w Głuchołazach przy ul. Matejki .
Województwo opolskie , powiat : nyski , Gmina Głuchołazy
Jednostka ewidencyjna : Głuchołazy
Obręb : Głuchołazy
Nr Działki : 1298\6 , arkusz mapy : 14
Powierzchnia : 0,6603 ha
Symbol klas o użytku : Bi
Nr KW : OP1P/00038745/5
Przeznaczenie z MPZP ( 019) ; 8S, P, MN . Pod zabudowę składowo-produkcyjną. Tereny obiektów produkcyjnych, dopuszczalne produkcyjno-usługowe i obiektów innfrastruktury technicznej lub alternatywnie o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczalnym dla zabudowy usług rzemiosła i zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza 456 000 zł ( słownie : czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy zł ) bez podatku VAT.
UWAGA : Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT , sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zabudowanej jest objęta zwolnieniem z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.
Wadium: 10 000 zł ( dziesięć tysięcy zł)
Wysokość postąpienia: 5 000 zł
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapewnia wgląd do dokumentacji umożliwiającej weryfikację stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania , unieważnienia lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.
1 .Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019r. o godz. 12.00. w siedzibie Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - adres : 48-340 Głuchołazy ul. Plac Basztowy 3 , pomieszczenie obok sekretariatu ( I piętro).
2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu.
Wadium w kwocie 10 000 zł ( słownie : dziesięć tysięcy zł) należy wpłacić na konto bankowe Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - Bank Spółdzielczy w Głuchołazach 06 8891 0000 0000 5252 2000 0020 z dopiskiem na dowodzie wpłaty : " Wadium na działkę nr 1298\6 ". Wadium powinno być uznane na rachunku wpłaty Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w dniu 2 grudnia 2019 r.
3 .Wpłata wadium oznacza przyjęcie wszelkich warunków przetargu bez zastrzeżeń.
4. Dodatkowe informacje można uzyskać dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać pod nr tel. 77 40 92 631 wewn. 32 w godz. od 7.00. do 15.00. lub drogą elektroniczną na adres : gtbs@op.pl
33968978
drukuj ogłoszenie