Ogłoszenie

Tauron Dystrybucja S.A. zaprasza do przetargu na zbycie nieruchomości położonej w miejsoowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2.

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Legnica, dolnośląskie
Cena
312 400 zł
Numer ogłoszenia
33969519
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
59-220 Legnica
Ulica
Partyzantów 21
Osoba kontaktowa
TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W LEGNICY

Szczegóły/
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000073321

ZAPRASZA

do przetargu na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2, w skład której wchodzi:
- działka gruntu nr 46/3 o powierzchni 655 m?, na której znajduje się budynek
po byłym Posterunku Energetycznym Głogów Teren, budynek garażowy oraz budowle (ogrodzenie, maszt na flagi),
- działka nr 46/5 o powierzchni 14 m? - niezabudowana.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00098282/4.
Cena wywoławcza: 312 400,00 zł netto + należny podatek VAT
(słownie złotych: trzysta dwanaście tysięcy czterysta 00/100)
/ /
Warunki przetargu wraz z pełną informacją dotyczącą przedmiotu przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej www.tauron-nieruchomości.pl
NIP 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
TAURON Dystrybucja S.A. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
ul. Podgórska 26A XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
31-035 Kraków pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
33969519
drukuj ogłoszenie