Ogłoszenie

Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetarg ustny na sprzedaż działki nr 156/109 położonej w miejscowości Płaszewko

pomorskie, Płaszewko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Płaszewko, pomorskie
Powierzchnia
10 387 m2
Cena
571 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
27-01-2020
Numer ogłoszenia
33969881
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Sportowa 34
Osoba kontaktowa
Gmina Słupsk

SzczegółyGN.0530.15.2019
Wójt Gminy Słupsk ogłasza przetargi i rokowania nieograniczone na sprzedaż nieruchomości dnia 27.01.2020 r., które obędą się w Urzędzie Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk (sala konferencyjna):
GodzinaPołożenie nieruchomości i rodzaj przetarguNr działkiPow. działki w haCena wywoławcza działki netto w PLNWysokość wpłaty wadium/zaliczki netto w PLNPrzeznaczenie nieruchomościOznaczenie księgi wieczystej
8.00Płaszewko, I przetarg ustny nieograniczony6197,07183.540.000,00354.000,00Teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny zabudowy usługowejSL1S/00092748/5
9.00Bydlino, I rokowania nieograniczone23/392,8677836.500,0083.650,00Teren zabudowy usługowejSL1S/00035538/3
10.00Płaszewko, I przetarg ustny nieograniczony156/108
156/109
156/112
1,1390
1,0387
2,2798
626.500,00
571.300,00
1.139.900,00
62.650,00
57.130,00
113.990,00
Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; tereny zabudowy usługowejSL1S/00092748/5
12.00Płaszewko, kolejny przetarg ustny nieograniczony156/402,00801.204.800,00120.480,00Tereny obiektów produkcyjnych, składów i
Płaszewko, kolejnymagazynów;
13.00przetarg ustny156/944,26352.560.000,00256.000,00tereny zabudowy
nieograniczonyusługowej
Ogłoszenia o przetargach i rokowaniach nieograniczonych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk, w sołectwie Płaszewko i Bydlino oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.slupsk.ug.gov.pl/ w dniu 25.11.2019 r.
Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczone 23% podatku VAT naliczonego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Cena wywoławcza nie zawiera podatku VAT.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 20 stycznia 2020 r. z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer). Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest złożenie zgłoszenia oraz wpłacenie zaliczki do dnia 20 stycznia 2020 r. z podaniem oznaczenia działki (miejscowość i numer działki).
Zaliczkę/wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Słupsk: Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Ustce nr 56 9315 0004 0050 3934 2000 0010.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Słupsk, ul. Sportowa nr 34, budynek B, pok. nr 15, i pod nr. telefonu 8428460 wew. 53 (Justyna Zbijowska).
33969881
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: