Ogłoszenie

Burmistrz Nysy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, obejmującego działkę położona w Nysie.

opolskie, Nysa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Nysa, opolskie
Powierzchnia
8 135 m2
Cena
450 000 zł
Numer ogłoszenia
33969995
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
48-300 Nysa
Ulica
Kolejowa 15
Osoba kontaktowa
GMINA NYSA

SzczegółyBZP.6840.19.2019
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Burmistrz Nysy ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż posiadanego przez Gminę Nysa prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, obejmującego działkę nr 7/17 k.m. 24 o powierzchni 0,8135 ha, położonej w Nysie - obręb ewidencyjny Śródmieście wraz z prawem własności budynku i budowli posadowionych na tym gruncie.
Działka nr 7/17, karta mapy 24, Symbol klasouż.; Poz. rej. Bi; G2242, o powierzchni 8135 m?, nr księgi wieczystej OP1N/00084137/5.
Przeznaczenie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość znajduje się w większej części na terenie oznaczonym symbolem 6U, tj. zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą, a w pozostałej części na terenie oznaczonym symbolem 4P, tj. zabudowa techniczno - produkcyjna obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Do ceny osiągniętej w przetargu może zostać doliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Wysokość opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu oraz terminy ich wnoszenia zostaną ustalone przez właściciela gruntu tj. Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Nyskiego - ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, pok. nr 200 o godz. 10:00
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Nysie: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 17 stycznia 2020 r.
Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz zamieszczono w Gazecie Wyborczej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Nysie - www HYPERLINK "http://www.nysa.eu/". HYPERLINK "http://www.nysa.eu/"nysa.eu
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553
33969995
drukuj ogłoszenie