Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej informuje, że oferuje do sprzedaży w trybie konkursu ofert udział wynoszący 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego w Warszawie ul. Bartosika 8

łódzkie, Głowno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Głowno, łódzkie
Cena
63 333 zł
Numer ogłoszenia
33970583
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-11-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
EWA KURZYŃSKA

SzczegółySyndyk masy upadłości
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 107/18
oferuje do sprzedaży w trybie konkursu ofert z wolnej ręki za najwyższą zaproponowaną cenę udział wynoszący 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 79 położonego w Warszawie przy ul. Bartosika 8.
Cena wywoławcza: 63.333 zł (sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote).
Termin składania ofert: 20 grudnia 2019 roku, godz. 15.00.
Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy o numerze 90 1050 1461 1000 0091 1235 7174 (ING Bank Śląski)
Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę.
Jednocześnie syndyk informuje, że inny współwłaściciel wyraził zainteresowanie zbyciem przysługującego mu udziału w wysokości 1/6.
Szczegóły dotyczące konkursu ofert opisuje postanowienie Sędziego-komisarza z dnia 13 sierpnia 2019 roku.
Oferty powinny być składane na piśmie lub w formie korespondencji e-mail. Adres syndyka: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, e-mail: syndyk@upadlosci-lodz.pl.
Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży i warunków można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres kancelaria@upadlosci-lodz.pl lub telefonicznie pod nr tel. 533 745 415 (w godz. 9-12).
33970583
drukuj ogłoszenie