Ogłoszenie

Ogłoszenie o do przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Legnicy

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Legnica, dolnośląskie
Cena
319 600 zł
Numer ogłoszenia
33971487
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-11-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-035 Legnica
Ulica
Podgórska
Osoba kontaktowa
TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W LEGNICYTAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W LEGNICY

Szczegóły/
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000073321
ZAPRASZA

do przetargu na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki nr 5/1 wraz z prawem własności budynku i budowli po byłym Posterunku Energetycznym Legnica Teren, położonej w Legnicy,
przy ul. Koskowickiej 53.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1L/00041799/2.
Cena wywoławcza: 319 600,00 zł netto + należny podatek VAT
(słownie złotych: trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćset 00/100).
/
Warunki przetargu wraz z pełną informacją dotyczącą przedmiotu przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej
www.tauron-nieruchomości.pl
NIP 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
TAURON Dystrybucja S.A. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
ul. Podgórska 26A XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
31-035 Kraków pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
33971487
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: