Ogłoszenie

Wójt Gminy Czarna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonych w Czarnej

podkarpackie, Czarna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Czarna, podkarpackie
Powierzchnia
45 675 m2
Cena
2 200 000 zł
Numer ogłoszenia
33972633
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-12-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
GMINA CZARNA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Wójt Gminy Czarna, pow. Łańcut
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Czarna, Księga Wieczysta Nr RZ1A/00040163/6. Działki zlokalizowane przy autostradzie A-4 (okolice MOP Palikówka i MOP Łukawiec) zjazd i wyjazd na autostradę za pośrednictwem węzła w Woli Małej (ok. 5 km od działek). Bardzo dobra komunikacja z miastami Łańcut i Rzeszów.
LpNr ew. działkiPowierzchnia
działki /ha/
Przeznaczenie nieruchomościCena
nieruchomości
Wysokość wadium
1.
2.
3.
4.
1838/46
1838/48
1838/49
1838/51
4,5675 ha
1,2861 ha
1,2860 ha
1,2551 ha
Nieruchomości objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała Rady Gminy Czarna Nr III/33/2019 z dnia 23 .01.2019 r. ) położone w terenach urbanistycznych oznaczonych symbolem 1 U/P, 2 U/P zabudowa usługowa, produkcyjna, składy i magazyny.2 200 000 zł
600 000 zł
600 000 zł
600 000 zł
220 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
60 000 zł
Termin przetargu - 4.02.2020 r. Urząd Gminy, 37-125 Czarna. Termin wpłaty wadium - 29.01.2020 r. Informacje: Urząd Gminy w Czarnej, tel. 17 22 62 324 w. 134. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości od 03.12.2019 r. do 4.02.2020 r. w Urzędzie Gminy , Sołectwie Czarna oraz www.gminaczarna.pl oraz BIP .
Pismo przygotowała:
Krystyna Machowska-Wojnar
Inspektor w Referacie Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa
tel. 17 226 23 24 wewn. 134machowska@gminaczarna.pl
33972633
drukuj ogłoszenie