Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogłasza licytację na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w zasobach MSM

śląskie, Mysłowice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Mysłowice, śląskie
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-01-2020
Numer ogłoszenia
157876
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
o g ł a s z a
przetarg w formie licytacji na :
na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego
w zasobach MSM


Do przetargu Spółdzielnia stawia :
1. Lokal mieszkalny nr 89 przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 43,60 m2 (2 pokoje + kuchnia) usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne 8 m2
Wartość rynkowa lokalu - 177.650,00 zł.
2. Lokal mieszkalny nr 90 przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 70,20 m2 (3 pokoje + kuchnia z jadalnią) usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne 13,20 m 2
Wartość rynkowa lokalu - 281.010,00 zł.
3. Lokal mieszkalny nr 91 przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 57,10 m2 (2 pokoje + kuchnia z jadalnią) usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne 12,80 m2
Wartość rynkowa lokalu - 230.945,00 zł.
4. Lokal mieszkalny nr 92 przy ul. Okrzei 1 w Mysłowicach o powierzchni użytkowej 43,60 m2 (2 pokoje + kuchnia) usytuowany na parterze + pomieszczenie przynależne 6,50 m2
Wartość rynkowa lokalu - 175.940,00 zł.
Przetarg - licytacja odbędzie się w świetlicy Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Wielka Skotnica 6 w Mysłowicach w dniu 20.01.2020 r. o godz. 1000.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do :
- zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz z regulaminem przetargu
- uiszczenia do dnia 17.01.2020 r. wadium w wysokości 20% wartości rynkowej lokalu oraz opłaty manipulacyjnej w kwocie 200,00 zł ( tj. poz. 1 - 35.530,00 zł + 200,00 zł,
poz. 2 - 56.202,00 zł + 200,00 zł, poz. 3 - 46.189,00 zł, + 200,00 zł, poz. 4 - 35.188,00 zł, + 200,00 zł ) na rachunek bankowy: PKO 94 1020 2528 0000 0802 0014 5706
Datą zapłaty jest data wpływu środków na konto Spółdzielni. Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu powoduje przepadek wadium na rzecz spółdzielni. Zarząd może odstąpić od przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje udzielane są w dziale mieszkaniowym Spółdzielni (pok. nr 12) lub telefonicznie pod numerami 32 222-27-36, 32 222-25-92 wew. 48.

 

 

drukuj ogłoszenie