Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości sprzeda działki w Powiecie Kołobrzeskim

zachodniopomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, zachodniopomorskie
Powierzchnia
24 739 m2
Cena
697 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2020
Numer ogłoszenia
33980286
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Bursaki 14 lok. 31
Osoba kontaktowa
Syndyk masy upadłości
Nr telefonu
601 511 606.

SzczegółySyndyk masy upadłości AJP LOGISTIC sp. z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej o sprzeda z wolnej ręki w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:
1. Prawo własności działki gruntu numer 3 o powierzchni 24 700,00 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer OS1W/00057739/0 za cenę nie niższą 1 630 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 50 000,00 złotych.
2. Prawo własności działki gruntu numer 229 o powierzchni 2 600 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00064903/9 za cenę nie niższą niż 56 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 5 000,00 złotych
3. Prawo własności działki gruntu numer 308/14, 308/15, 308/18, 308/19, 308/20, 308/21 o powierzchni 19 938 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00069735/5 za cenę nie niższą niż 430 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 30 000,00 złotych.
4. Prawo własności działki gruntu numer 307/7, 307/9 i 307/10 o łącznej powierzchni 13 381 mkw. dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R/00066004/1 za cenę nie niższą niż 356 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 25 000,00 złotych.
5. Prawo własności działki gruntu numer 190 o powierzchni 900 m2. dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1W/00037326/6 za cenę nie niższą niż 89 000,00 złotych netto /zabudowana niedokończonym budynkiem mieszkalnym/. Wymagane wadium 8 000,00 złotych.
6. Prawo własności działek gruntu numer 10/48, 10/58, 10/60; 10/173; 10/183; 10/190 o łącznej powierzchni 24 739 m2. dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KO1L/00034351/7 za cenę nie niższą niż 697 000,00 złotych netto. Wymagane wadium 50 000,00 złotych.
Bliższe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka przy ul. Bursaki 14 lok. 31 w Lublinie w godz. 10-14 lub pod nr. telefonu 601 511 606.
Wstępne oferty w zamkniętych kopertach z adnotacją "oferta na zakup nieruchomości AJP LOGISTIC należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w biurze syndyka w terminie do 31 stycznia 2020r. do godz. 14, decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Warunkiem koniecznym do rozpoznania oferty jest wpłata wadium na rachunek masy upadłości numer: 55 8025 0007 0710 5614 2000 0010. W tytule wpłaty należy określić której z nieruchomości dotyczy wpłata/dowód uiszczenia wadium dołączyć do oferty/.
Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania.
33980286
drukuj ogłoszenie