Ogłoszenie

Wójt Gminy Bulkowo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości - dwór oraz park dworski w Nadułkach

mazowieckie, Bulkowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bulkowo, mazowieckie
Powierzchnia
44 600 m2
Cena
573 000 zł
Numer ogłoszenia
33981737
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY BULKOWO

SzczegółyOgłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej /wyciąg /
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r, poz. 2204 ze zm.) oraz rozdziału 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.) , Wójt Gminy Bulkowo o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo ( dwór oraz park dworski w Nadułkach ):
1. Obręb NADUŁKI - zabudowana nieruchomość gminna oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha. Dla nieruchomości nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr KW PL1P 00077571/8, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Bulkowo.
2. Informacja o przeznaczeniu do zbycia - nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 573 000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych). Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
4. Termin i miejsce przetargu: 17.03.2020r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, sala 23.
5. Wysokość wadium - 30 000,00 zł - słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Wadium w określonej wysokości należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Bulkowo: BS Staroźreby 47 9008 0005 0260 0026 2000 0030, w terminie, aby wpłynęło na konto Gminy najpóźniej do dnia 10.03.2020r.
6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1, a także zamieszczono na stronie internetowej tut. urzędu: www.bulkowo.pli w Biuletynie Informacji Publicznej. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie codziennej ogólnokrajowej tj. Gazecie Wyborczej - wydanie z dnia 14.01.2020r.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać jak niżej:
? Pan Tomasz Kolczyński - Sekretarz Gminy, tel. 24 265 20 13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
? Pani Elżbieta Goleniewska - inspektor ds. komunalnych i realizacji programów gminnych - tel. 24 265-20-13 wew. 19, e.goleniewska@bulkowo.pl
33981737
drukuj ogłoszenie