Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Wamika-Fresh zaparsza do składnia ofert na zakup prawa własności nieruchomości stanowiącej działki położone w Bedlnie Radzyńskim

lubelskie, Bedlno radzyńskie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bedlno radzyńskie, lubelskie
Powierzchnia
33 377 m2
Cena
1 277 100 zł
Numer ogłoszenia
33981822
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
WAMIKA-FRESH SP Z O.O. W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości spółki WAMIKA-FRESH Sp. z o.o. w Bedlnie Radzyńskim,
zaprasza do składania ofert na zakup prawa własności nieruchomości, stanowiącej działki ewidencyjne nr 78, 79, 77/3, 77/5 i 80 o łącznej powierzchni 3,3377 [ha], położone
w Bedlnie Radzyńskim, powiat radzyński, województwo lubelskie, obręb ewidencyjny 0023 Bedlno Radzyńskie, wraz z częściami składowymi w postaci rozpoczętej budowy budynku magazynowego, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim,
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną numerem LU1R/00060499/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.277.100,00 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych zero groszy) netto. Wadium: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych zero groszy)
Operat szacunkowy dotyczący wskazanej nieruchomości dostępny jest do wglądu
w kancelarii syndyka.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, oraz numerem rachunku bankowego, na jaki należy wpłacić wadium, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub w postaci elektronicznej (mailem zwrotnym),
po przesłaniu przez osoby zainteresowane zakupem zapytania na adres:
przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia prasowego (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje pod nr. tel. 505-355-290, (81) 479 45 53
33981822
drukuj ogłoszenie