Ogłoszenie

Druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w postaci zabudowanej działki gruntu położonej w Nowej Soli, wraz z rpawem własności budynków produkcyjnych, magazynowych, warsztatowych i budynku administracyjno-socjalnego.

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
GROBLA 18, 64-100, Nowa sól, lubuskie
Powierzchnia
5 367,1 m2
Cena
627 333,31 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-02-2020
Numer ogłoszenia
33981393
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
67-100 Nowa sól
Ulica
DŁUGA 4A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli
Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli na podstawie art. 953 kpc.
podaje do publicznej wiadomości, że:
*) w dniu 3.02.2020 r. o godz. 12.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106, odbędzie się druga licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości; w postaci zabudowanej działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 605/1, położonej: 67-100 Nowa Sól, ul. Grobla 18, powiat nowosolski, województwo lubuskie,
o łącznym obszarze 1,5235 ha wraz z prawem własności budynków produkcyjnych, magazynowych, warsztatowych i budynku administracyjno-socjalnego o łącznej powierzchni użytkowej ww. budynków 5367,10 m2, stanowiących odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6535 [NKW ZG1N/00006535/6].
Nieruchomość położona jest w strefie pośredniej miasta. Od strefy śródmiejskiej oddziela ją obszar zabudowy o funkcji produkcyjno-technicznej oraz na małym obszarze teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Działka nr 605/1 posiada dwa wjazdy z ul. Grobla. Pomiędzy tymi wjazdami znajdują się trzy wydzielone działki zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (byłe budynki mieszkalne zakładowe) stanowiące odrębne nieruchomości. Teren ogrodzony. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodne, kanalizacyjne i telefoniczne. W granicy nieruchomości własne ujęcie wody oraz basen p.poż. Nieruchomość była wykorzystywana jako fabryka mebli. Obecnie poszczególne obiekty wynajmowane są przez najemców, którzy wykorzystują je do prowadzenia działalności gospodarczej z różnego zakresu. Zabudowa nieruchomości jako całość od lat nie była poddawana remontom. Na części obiektów są widoczne nowe pokrycia, ale części dachu. Bardzo ograniczona gospodarka remontowa nie powstrzymuje degradacji istniejącej zabudowy, co relatywnie wpływa na spadek wartości nieruchomości zabudowanej. Na wartości nie traci grunt. Plan zagospodarowania dla tego terenu pozwala utrzymać funkcję produkcyjną, ale daje też możliwość alternatywnego wykorzystania poprzez wprowadzenie usług (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 11.05.2019 r.).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 941 000,00 zł
w tym: wartość prawa użytkowania wieczystego gruntu na kwotę 475 000,00 zł,
a wartość prawa własności budynków - zabudowy na kwotę 466 000,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 627 333,33 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 94 100,00 zł.
*) dnia 6.02.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli, mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24, w sali nr 106 odbędzie się pierwsza licytacja dwóch poniżej wymienionych nieruchomości stanowiących powiązaną gospodarczo całość.
Lokal mieszkalny pod adresem Popęszyce 29/1 może być przedmiotem obrotu (zbycia) wyłącznie wraz z działką 146/4, która stanowi dla szacowanego lokalu dostęp do drogi głównej biegnącej przez wieś. Zatem w ww. terminie odbędzie się pierwsza licytacja następujących nieruchomości:
1) lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1, o powierzchni użytkowej 122,23 m2 wraz z przynależnym do niego pomieszczeniem w poziomie piwnic o powierzchni użytkowej 62,11 m2 oraz udziałem wynoszącym 779/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 32762, położonego: 67-124 Popęszyce 29, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 33246 [NKW ZG1N/00033246/1] (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 5.06.2019 r.).
Suma oszacowania wynosi 69 500,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 52 125,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6950,00 zł.
2) zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 43,39 m2 działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 146/4, o łącznym obszarze 0,1439 ha, położonej: 67-124 Popęszyce, gmina Nowe Miasteczko, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 28957 [NKW ZG1N/00028957/0] (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 5.06.2019 r.).
Suma oszacowania wynosi 36 100,00 zł
(przy czym wartość gruntu wynosi 18 800,00 zł,
a wartość prawa własności budynku gospodarczego wynosi 17 300,00 zł),
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 075,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3610,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: Bank BNP Paribas S.A. 02203000451110000000280690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
33981393
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: