Ogłoszenie

Druga licytacja nieruchomości-lokalu mieszkalnego wraz z udziałem części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, położonego w Nowej Soli.

lubuskie, Nowa sól

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
KUŚNIERSKA 1, 67-100, Nowa sól, lubuskie
Powierzchnia
36,49 m2
Cena
52 133,33 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
06-02-2020
Numer ogłoszenia
33981297
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-100 Nowa sól
Ulica
DŁUGA 4A
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W NOWEJ SOLI DANIEL CHŁOPEK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli (tel. 683 872 074) ogłasza, że:
*) w dniu 06.02.2020 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 108, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 3 o powierzchni użytkowej 36,4900 m2 wraz z udziałem wynoszącym 95/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali opisanych w KW nr 34539, położonego: 67-100 Nowa Sól, ul. Kuśnierska 1, powiat nowosolski, dla którego Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 56325 [NKW ZG1N/00056325/6].
Lokal nr 3 znajduje się na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Nowej Soli przy ul. Kuśnierskiej, na działce ewidencyjnej o nr. 470/1. Jest to strefa śródmiejska (zaplecze centrum miasta) przy bocznej ulicy miejskiej o niewielkim natężeniu ruchu. Teren w pełni uzbrojony (sieci: wodna, kanalizacyjna, energetyczna, gazowa i telekomunikacyjna). Budynek mieszkalny wybudowany został w 1889 roku w technologii tradycyjnej. Jest to budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. W skład lokalu wchodzą: pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój o łącznej powierzchni użytkowej 36,49 m2. Lokal po przeprowadzonym remoncie. Wyposażenie lokalu: instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, ogrzewanie piecowe (tylko w pokoju jeden piecyk żeliwny węglowy przenośny), w lokalu jest przygotowana instalacja pod ogrzewanie c.o. gazowe. Stan elementów wykończenia i wyposażenia lokalu dobry. Układ funkcjonalny - dość dobry. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 15.10.2018 roku).
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 78 200,00 zł,
zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 52 133,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7820,00 zł.
*) w dniu 07.02.2020 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja udziału stanowiącego własność na zasadzie współwłasności ustawowej małżeńskiej w wysokości 1/2 w nieruchomości, tj. niezabudowanej działce gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 305/3, położonej: 67-100 Lubięcin, gmina Nowa Sól, powiat nowosolski, o łącznym obszarze 0,0082 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 36702 [NKW ZG1N/00036702/7].
Działka nr 305/3 o pow. 0,0082 ha stanowi wjazd z drogi głównej biegnącej przez Lubięcin na działkę nr 305/1 i działkę sąsiednią. Droga ta posiada nawierzchnię utwardzoną (asfaltową, po remoncie). Teren uzbrojony jest w sieć wodną i energetyczną. Dział I przedmiotowej księgi wieczystej nie jest zgodny z ewidencją gruntów. Niezgodność dotyczy tego, że w księdze wieczystej jako sposób korzystania ujawniono nieruchomość niezabudowaną. W ewidencji gruntów natomiast wpisano użytek opisany jako grunty rolne zabudowane Br-RIVb z dopiskiem "wg aktu i zawiadomienia z sądu działka jest niezabudowana". W rzeczywistości jest to grunt niezabudowany, który stanowi dostęp (wjazd) z drogi publicznej na działkę 305/1. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 18.06.2019 roku).
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 1 900,00 zł
- wartość udziału niewydzielonej 1/2 części nieruchomości 950,00 zł
zaś cena wywołania tego udziału jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 712,50 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95,00 zł.
*) w dniu 07.02 2020 r. o godz. 9.15 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 24 w sali nr 108, odbędzie się pierwsza licytacja udziałów każdy w wysokości 1/2 w nieruchomości, tj. zabudowanej budynkiem produkcyjnym o powierzchni użytkowej 208,41 m2, wiatą drewnianą o powierzchni użytkowej 93,76 m2, budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 119,70 m2, wiatą stalową o powierzchni użytkowej 92,27 m2, wiatą drewnianą o powierzchni użytkowej 37,62 m2 działki gruntu oznaczonej numerem geodezyjnym 305/1, o łącznym obszarze 0,2614 ha, położonej: 67-100 Lubięcin, gmina Nowa Sól, powiat nowosolski, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 5977 [NKW ZG1N/00005977/9].
Działka nr 305/1 o pow. 0,2614 ha posiada kształt wieloboku. Jej węższa część (w kształcie prostokąta) przylega do drogi głównej. W głębi jest ponaddwukrotnie szersza. Wjazd na działkę możliwy jest z drogi głównej przez działkę nr 305/3 stanowiącą wspólny wjazd na nieruchomość licytowaną i sąsiednią. Drugi wjazd na nieruchomość jest możliwy od strony zaplecza przez indywidualny wjazd. Teren uzbrojony jest w sieć wodną i energetyczną. Zrzut ścieków do indywidualnych zbiorników bezodpływowych. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 18.06.2019 roku).
Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 86 600,00 zł
(przy czym wartość gruntu 44 400,00 zł, wartość zabudowy 42 200,00 zł)
- wartość udziału niewydzielonej 1/2 części nieruchomości 43 300,00 zł
zaś cena wywołania niewydzielonej 1/2 części jest równa 3/4
sumy oszacowania i wynosi 32 475,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4330,00 zł za 1/2 udziału w nieruchomości.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690 lub bezpośrednio w siedzibie kancelarii komornika. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2015, poz. 626), od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych PCC.
33981297
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: