Ogłoszenie

Pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego działki gruntu, położonej w Drawnie.

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
dzierżawa
Adres nieruchomości
SZKOLNA 17, Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
650 m2
Cena
40 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2020
Numer ogłoszenia
33981425
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
BOHATERÓW WARSZAWY 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk (tel. 95 717 40 50) ogłasza, że: dnia 31.01.2020 r. o godz. 10.00 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę przy ul. Wolności 14, w sali nr 5 odbędzie się
pierwsza licytacja
prawa wieczystego użytkowania działki gruntu nr 283 do dnia 18.01.2093 roku o obszarze 0,0650 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym stanowiącym odrębną nieruchomość i prawo własności dłużnika. Nieruchomość położona jest w miejscowości Drawno przy ul. Szkolnej 17. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00007134/4.
Suma oszacowania wynosi 54 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 400,00 zł, w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762.
33981425
drukuj ogłoszenie