Ogłoszenie

Pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Bolewicach Gm. Pełczyce.

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Choszczno, zachodniopomorskie
Powierzchnia
4 500 m2
Cena
488 145 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
31-01-2020
Numer ogłoszenia
33981427
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
BOHATERÓW WARSZAWY 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUKKOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika Sawicka-Kostiuczuk ogłasza, że w dniu 31 stycznia 2020 r. o godzinie 10.40 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, mającego siedzibę przy ul. Wolności 14, w sali nr 5 odbędzie się
pierwsza licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę nr 115 położoną w miejscowości Bolewice Gmina Pełczyce o obszarze 0,4500 ha, dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1C/00028589/1. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem niemieszkalnym o przeznaczeniu użytkowym - piekarnia, budynkiem niemieszkalnym o przeznaczeniu użytkowym - garaż, ogrodową wiatą drewnianą. Na działce znajduje się także stanowiąca własność Gminy Pełczyce przepompownia. Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej asfaltowej, ze zorganizowanym ciągiem pieszych. Teren działki jest ogrodzony.
Suma oszacowania nieruchomości wynosi 650.860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 488.145,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65.086,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770 4762.
33981427
drukuj ogłoszenie