Ogłoszenie

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych pod usługi

wielkopolskie, Jastrowie

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrowie, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33983219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
-
Ulica
-
Osoba kontaktowa
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
BURMISTRZ GMINY I MIASTA JASTROWIE
OGŁASZA NA DZIEŃ 23 marca 2020 roku godzina 1000
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH DZIAŁEK GRUNTU PRZEZNACZONYCH POD USŁUGI, HANDEL, PARKINGI I ZIELEŃ IZOLACYJNĄ POŁOŻONYCH W JASTROWIU PRZY UL. ALEJA WOLNOŚCI
Lp.Księga wieczystaNumer
ewidencyjny
Powierzchnia
Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
Cena wywoławcza w złotych (brutto)Wysokość wadium do 18.03.2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PO1Z/00019989/3
PO1Z/00019989/3
PO1Z/00019989/3
PO1Z/00019732/7
PO1Z/00019732/7
PO1Z/00019731/0
3028/6
3028/4
3028/5
1199/9
1199/10
1200
0,5826 ha
0,1440 ha
0,0890 ha
0,0176 ha
0,0084 ha
0,0169 ha
8UH2 - teren usług handlu
8Kp- teren parkingów
8ZI - teren zieleni izolacyjnej
8Kp- teren parkingów
8UH2 - tereny usług handlu
8UH2 - teren usług handlu
350.919,00 zł
66.951,36 zł
26.271,00 zł
8.468,55 zł
5.756,40 zł
11.612,43 zł
35.091,90 zł
6.695,14 zł
2.627,10 zł
846,85 zł
575,64 zł
1.161,24 zł
46.997,87 zł Łączna kwota wadium
Uwaga ! w/w nieruchomości stanowią jeden kompleks i nie mogą być zbyte jako odrębne nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu ul. Gdańska 79, pokój nr 2. Pełna treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.jastrowie.plw zakładce: informacje o przetargach.
Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej (tel. 67 265-72-36).
33983219
drukuj ogłoszenie