Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju, zawiadamia o pierwszej licytacji nieruchomości gruntowej położonej w Jastrzębie-Zdrój w obrebie Moszczenica.

śląskie, Jastrzębie-zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębie-zdrój, śląskie
Powierzchnia
1 563 m2
Cena
62 000 zł
Numer ogłoszenia
33983743
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
11 Listopada 26
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W JASTRZĘBIU ZDROJU A. KRENZEL-HUCHEL

SzczegółyOBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza nr I w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu
14 lutego 2020 r. o godz. 10:00
w sali nr 155 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 1204/22 położonej w Jastrzębie-Zdrój w obrębie Moszczenica skrzyżowanie ulic Armii Krajowej oraz Ranoszka o pow. 1 563 m2, posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze: GL1J/00012954/9.
Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 62 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 46 500,00 zł.
Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 6 200,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.
Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
33983743
drukuj ogłoszenie