Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda udział do 1/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Krajniku Górnym.

zachodniopomorskie, Krajnik górny

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krajnik górny, zachodniopomorskie
Powierzchnia
101,21 m2
Cena
14 000 zł
Numer ogłoszenia
33983789
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
70-322 Szczecin
Ulica
Kazimierza Pułaskiego 7/16
Osoba kontaktowa
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
sprzeda z wolnej ręki, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 14.000,00 zł:
udział do 1/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 101,21 m?, położonej w Krajniku Górnym nr 5, działka ewidencyjna 68/2 o pow. 0,0400 ha, objętej księgą wieczystą nr KW SZ1Y/00017899/6
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty zgodnie z warunkami regulaminu - dostępny pisemnie lub elektronicznie. Oferty nie spełniające warunków przewidzianych w regulaminie nie będą rozpatrywane.
Oferty zgodne z regulaminem, należy składać jednocześnie: na ręce syndyka (Syndyk Masy Upadłości Elżbieta Ahl, ul. Kazimierza Pułaskiego 7/16, 70-322 Szczecin) oraz na ręce Sędziego Komisarza (Sędzia Komisarz SSR Elżbieta Piotrowska, Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) w terminie do dnia 20.02.2020r. - obydwie do godziny 14.30. Oferty składać należy w zamkniętych kopertach z dopiskiem "PRZETARG UDZIAŁ W NIERUCHOMOŚCI XII GUp 88/18".
Szczegółowe informacje, regulamin, pod numerem telefonu 696 525 024 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.
33983789
drukuj ogłoszenie