Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Chełmży ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż mieszkania połozonego w Chelmży przy ul. T. Kościuszki 23

warmińsko-mazurskie, Chełmża

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chełmża, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
31,14 m2
Cena
58 000 zł
Numer ogłoszenia
33985356
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-140 Chełmża
Ulica
Gen. Józefa Hallera 2
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO CHEŁMŻA

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZA CHEŁMŻY
O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ :
LOKALI MIESZKALNYCH: położonych w budynkach przy ul. B. Głowackiego 3 (dz. nr 61/12 w obrębie 6 o pow. 0,1062 ha, zapisany w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00044451/6) oraz ul. T. Kościuszki 23 (dz. nr 26/3 w obrębie 6 o pow. 0,0561 ha, zapisany w księdze wieczystej KW Nr TO1T/00085493/1)
w Chełmży, stanowiących własność Gminy Miasto Chełmża.
Powierzchnia zbywanych lokali użytkowych wynosi:
1) B. Głowackiego 3/17 o pow. 18,05 m2;
2) T. Kościuszki 23/4 o pow. 31,14 m2.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z uchwałą Nr VII/69/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 sierpnia 2003 r. dla terenu położonego pomiędzy
ul. Reja, Toruńską, a południowo - wschodnią granicą administracyjną miasta, obie nieruchomości położone są w tej samej jednostce planistycznej: teren pełni funkcję: MW6 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
CENA WYWOŁAWCZA:
1) lokal Nr 17 przy ul. B. Głowackiego 3 o pow. 18,05 m2 - 32.000,00 zł, wysokość wadium: 6.400,00 zł;
2) lokal Nr 4 przy ul. T. Kościuszki 23 o pow. 31,14 m2 - 58.000,00 zł, wysokość wadium:11.600,00 zł.
PRZETARGI ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W DNIU: 6 MARCA 2020 r. o godzinach odpowiednio GŁOWACKIEGO 3/17 O GODZ. 900 i T. KOŚCIUSZKI 23/4 O GODZ. 930, w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży przy ulicy gen. J. Hallera 2, Sala Mieszczańska (pokój nr 8). WADIUM POWINNO ZOSTAĆ WPŁACONE DO DNIA 3 MARCA 2020 r.
INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O PRZETARGU:
Tablice ogłoszeniowe: Urzędu Miasta Chełmży, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.;
Strony internetowe: Urzędu Miasta Chełmży (www.bip.chelmza.pl, www.chelmza.pl)Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o. o. (www.zgmspzoo.vot.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży, ul. gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem:
(56) 639 23 48 lub (56) 675 22 91 wew. 48.
33985356
drukuj ogłoszenie