Ogłoszenie

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach

zachodniopomorskie, Międzyzdroje

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Międzyzdroje, zachodniopomorskie
Powierzchnia
2 100 m2
Cena
1 360 380 zł
Numer ogłoszenia
33989333
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-500 Międzyzdroje
Ulica
Książąt Pomorskich
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘDZYZDROJE

SzczegółyBURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA
Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 92 w Międzyzdrojach, stanowiącej działkę nr 487/26, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 2.100 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00026558/9.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5.
CENA WYWOŁAWCZA wynosi 1.360.380,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych). Cena zawiera podatek VAT w stawce 23%, tj. 254.380,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. (włącznie) wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Miejskiego; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez: PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
33989333
drukuj ogłoszenie