Ogłoszenie

Wójt Gminy Dopiewo ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w zakrzewie, stanowiących własność Gminy Dopiewo

wielkopolskie, Dopiewo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dopiewo, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33990945
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-02-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-070 Dopiewo
Ulica
Leśna
Osoba kontaktowa
GMINA DOPIEWO

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY DOPIEWO
OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W ZAKRZEWIE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY DOPIEWO
Lp.Nr
działki
Pow.
w m2
Cena nierucho-
mości w zł
PołożenieKsięga wieczystaPrzeznaczenie nieruchomościOpis nieruchomości
1.298913200 860
Wadium: 20 100
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
2.302910200 200
Wadium: 20 100
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
3.307959210 980
Wadium: 21 100
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
4.311962211 640
Wadium: 21 200
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
5.316925203 500
Wadium: 20 400
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
6.320920202 400
Wadium: 20 300
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
7.3351493328 460
Wadium: 32 900
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
8.3371071235 620
Wadium: 23 600
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
9.3641040228 800
Wadium: 22 900
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
10.3651040228 800
Wadium: 22 900
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
11.3901457320 540
Wadium: 32 100
Zakrzewo
ul. Hiszpańska/
Portugalska/
Irlandzka
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomości są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, rejon ul. Gajowej, działki nr ewid. 2/3, 2/4, 2/8, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 238 oraz część działki nr ewid. 276, zatwierdzonym uchwałą Nr XXV/183/12 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26.03.2012 r.

Działki nr 298, 302, 307, 311, 316, 320, 337, 364, 365, położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN przeznaczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Działki nr 335 i 390 położone są na terenie oznaczonym symbolem 1MN/U, 3MN/U, przeznczonym pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nieruchomości położone są w obszarze nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu leśnego. Działki niezabudowane i niezagospodarowane, porośnięte drzewami sosnowymi pochodzącymi z samosiewu, o płaskiej powierzchni, nie posiadają wykonanych przyłączy infrastruktury technicznej. W zasięgu nieruchomości ograniczony dostęp do infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetyczna, wodna, kanalizacyjna i gazowa znajdują się w strefie powstającej zabudowy w ul. Irlandzkiej). Dojazd bezpośrednio z dróg dojazdowych o nawierzchni gruntowej.
12.119/2650123 000
Wadium: 12 300
Zakrzewo,
ul. Gajowa
PO1P/00099752/0
Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o służebności przesyłu.
Dział IV księgi wieczystej nie zawiera wpisów obciążających.
Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki nr 119/2 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 181.2016 z dnia 10.08.2016 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego.Nieruchomość położona jest po wschodniej stronie ul. Gajowej. W bezpośrednim sąsiedztwie przeważają grunty zabudowane. Działka niezabudowana, w kształcie prostokąta, o płaskiej powierzchni, posiada przyłącza infrastruktury technicznej elektroenergetycznej i kanalizacyjnej. W zasięgu nieruchomości dostęp do infrastruktury wodnej i gazowej. Dojazd bezpośrednio z ul. Gajowej o nawierzchni asfaltowej. Przez obszar działki przebiega napowietrzna linia niskiego napięcia (w granicach działki posadowiono 1 słup pojedynczy).
Do ceny sprzedaży nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Ustalenie postąpienia w przetargu następuje zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wyżej wymienione nieruchomości zostały przeznczone do sprzedaży Zarządzeniem Nr 119/2019 Wójta Gminy Dopiewo z dnia 08.11.2019 r., w którym wyznaczono termin składania wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 pkt 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wniosków nie złożono. Nieruchomości nie mają żadnych zobowiązań i ograniczeń.
Przetargi na sprzedaż nieruchomości podanych powyżej odbędą się w dniu 13 lutego 2020 roku od godz. 09:00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie przy ul. Polnej 1A, pokój 28, I piętro (sala konferencyjna). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w podanej powyżej wysokości, przelewem na konto Urzędu Gminy Dopiewo, SBL w Poznaniu Oddział w Dopiewie Nr 11 9043 1012 3012 0025 9105 0102. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku bankowym Urzędu najpóźniej w dniu 10 lutego 2020 roku.
Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu na podane powyżej nieruchomości. W tytule przelewu należy umieścić numer działki, której wadium dotyczy oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać komplet dokumentów potwierdzających prawo do jej reprezentowania. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą powinna przedstawić aktualny opis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową majątkową małżeńską biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Dopiewo lub tel. 618906397
33990945
drukuj ogłoszenie