Ogłoszenie

Prezydent Miasta Konina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, obręb Maliniec przy ulicy Sulańskiej.

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Konin, wielkopolskie
Powierzchnia
12 914 m2
Cena
490 000 zł
Numer ogłoszenia
33995153
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Pl. Wolności
Osoba kontaktowa
MIASTO KONIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm. ).
Prezydent Miasta Konina
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
położonej w Koninie, obręb Maliniec przy ulicy Sulańskiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 maja 2020r./ wtorek /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.
1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 139/12
o pow. 1.2914 ha, obręb Maliniec.
2. Objęta księgą wieczystą KW KN1N/00066801/9.
3. Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Konina P - tereny przemysłowe, bazy, składy, hurtownie, magazyny, usługi.
4. Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa wraz z częściami składowymi, położona w północnej części miasta Konina w bliskim sąsiedztwie zabudowy przemysłowej (droga krajowa Nr 25 Konin - Bydgoszcz ). Na nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy, składzik, ogrodzenie z lat 60-tych i nieczynna instalacja elektryczna po byłym oświetleniu placu oraz pozostałości po utwardzeniach betonowych w złym stanie technicznym. Na działce znajdują się dziko rosnące drzewa i krzewy.
5. Cena wywoławcza nieruchomości - 490.000.00 zł.
Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
I Przetarg został przeprowadzony 3 grudnia 2019 roku.
6. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej / 98.000,00 zł / należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank SA.
nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w. kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 6 maja 2020r.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.
7. Dodatkowe warunki przetargu:
- nabywca nieruchomości powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 400.000,00 zł.
8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie przy ulicy
plac Wolności 1 oraz Internet - strona : www.bip.konin.eu- zakładka ogłoszenia
i komunikaty i www.konin.pl- zakładka Nieruchomości Przetargi.
9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, Wydział Gospodarki
Nieruchomościami ( pokój nr 2 , tel. 63 2401235 ).
33995153
drukuj ogłoszenie