Ogłoszenie

Zarząd Województwa Wielkopolkiego ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33994794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO

SzczegółyZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLKIEGO ogłasza:
I. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Tomyślu przy ul. 3 Stycznia 39:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Nowy Tomyśl, arkusz mapy 1, działka nr 88/11 o pow. 0,0959 ha, księga wieczysta PO1N/00022410/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu.
2. Cena wywoławcza wynosi 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 5 maja 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 54.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
II. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ostrowie Wielkopolskim ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 9:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb 0071 Ostrów Wielkopolski, arkusz mapy 1, działka nr 90/2 o pow. 0,0156 ha, księga wieczysta KZ1W/00023950/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Cena wywoławcza wynosi 900.000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 5 maja 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie przy ul. Nadbrzeżnej:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Starówka, arkusz mapy 4, działka nr 36/2 o pow. 0,4061 ha oraz 36/5 o pow. 0,0643 ha, księgi wieczyste KN1N/00063518/7 oraz KN1N/00069056/2, prowadzone przez Sąd Rejonowy w Koninie.
2. Cena wywoławcza wynosi 790.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 5 maja 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie gotówką, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, wadiów na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 29 kwietnia 2020 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
Szczegółowe ogłoszenia o przetargach dostępne są: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, na stronie internetowej www.umww.pl(zakładka Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 55, 626 65 68, e-mail dg.sekretariat@umww.pl.
33994794
drukuj ogłoszenie