Ogłoszenie

Burmistrz Ropczyc ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ropczycach-Pietrzejowa

mazowieckie, Ropczyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ropczyce, mazowieckie
Powierzchnia
27 134 m2
Cena
1 082 045 zł
Numer ogłoszenia
33995373
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ROPCZYCACH

SzczegółyWYCIĄG z ogłoszenia o przetargu
BURMISTRZ ROPCZYC, ogłasza
pierwszy przetarg ustny OGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy Ropczyce
? Obręb ewidencyjny: Ropczyce-Pietrzejowa.
? Nr działek wg ewidencji gruntów: 1216/1, 1216/2, 1140/2, 1141, 1142, 1143, 1155/1, 1155/2, 1159/4, 1191/2.
? Powierzchnia ogólna nieruchomości: 2,7134 ha.
? CENA WYWOŁAWCZA (cena zawiera podatek VAT według stawki 23%): 1.082.045,00 zł
(słownie: jeden milion osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści pięć złotych i zero groszy).
? Wysokość wadium wynosi 216.000,00 zł.
? Termin przetargu: 06-05-2020r. (środa) o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach, ul. Krisego1, pok. 207 II piętro .
? OPIS NIERUCHOMOŚCI:
ww. działki tworzą dwa kompleksy oddalone od siebie na ok. 70m. Każdy z kompleksów tworzy funkcjonalną całości. Działki nr nr: 1140/2, 1141, 1142 i 1143 tworzą jeden kompleks o kształcie lekko pofalowanego pasa gruntu, o powierzchni 0,9138 ha, a działki nr nr: 1155/1, 1155/2, 1159/4, 1216/1, 1216/2, 1191/2 drugi kompleks o kształcie lekko pofalowanego pasa gruntu, o powierzchni 1,7996 ha.
Zagospodarowane są jako tereny rolne, stanowią teren płaski, przylegający do magistrali kolejowej E 30 Kraków - Przemyśl. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się Zakłady Magnezytowe Ropczyce.
Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, nieruchomość stanowią:
- grunty rolne oznaczone jako RIIIb, RIVa, RIVb, ŁIV, PsIV,
- grunty rolne zadrzewione oznaczone jako Lzr-ŁIV,
- drogę oznaczoną dr.
? W przetargu mogą brać udział osoby (podmioty) które:
1. wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości określonej w ust.5 (ust.3 ogłoszenia o przetargu) najpóźniej w dniu 30-04-2020 r. (z oznaczeniem nieruchomości w dowodzie wpłaty) na konto Gminy Ropczyce numer 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 (Bank Spółdzielczy w Ropczycach);
2. przedłożą kopię dowodu wniesienia wadium;
3. spełnią dodatkowy warunek opisany w treści ust.6 ogłoszenia o przetargu.
? Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Miejskim w Ropczycach a informacja o ogłoszeniu przetargu podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Ropczycach.
? Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ropczycach pok.207 lub telefonicznie pod nr 17/ 2210561.
?
? Ropczyce, 2020-02-27
33995373
drukuj ogłoszenie