Ogłoszenie

Obwieszczenie o drugiej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego we Wrocławiu przy ul. Dziadoszańskiej 48-50.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wrocław, dolnośląskie
Cena
733 zł
Numer ogłoszenia
33998378
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-653 Wrocław
Ulica
Inowrocławska 21/4
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W BRZEGU AGATA KRASICZYŃSKA-KNUTER

SzczegółyKm 633/19
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI nr KW WR1K/00198420/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dr Agata Krasiczyńska-Knuter na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-05-2020r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocław-Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny 50-046 Wrocław, sala nr 201 odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (użytkowego) nr 17 położonego we Wrocławiu przy ul. Dziadzoszańskiej 48-50, będącego w zasobach Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko Własnościowa Kozanów IV (Adres spółdzielni: 54-152 Wrocław, ul. Kolista 11). Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00198420/4.
Suma oszacowania wynosi 733.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 488.666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73.300,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA 56 1600 1462 1826 2675 6000 0005
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
33998378
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: