Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położónej w Ostrowie Wielkopolskim.

wielkopolskie, Ostrów wielkopolski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ostrów wielkopolski, wielkopolskie
Powierzchnia
1 528,6 m2
Cena
995,4 zł
Numer ogłoszenia
33998527
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Ulica
-
Osoba kontaktowa
GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

SzczegółyPrezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wolności 8 składającej się z działek nr 16/2 z obrębu 0070 o pow. 0,1918 ha oraz 28/5 z obrębu 0069 o powierzchni 0,0608 ha, zapisanych w księdze wieczystej KZ1W/00059647/3.
Nieruchomość nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r. Nr XLIII/421/2013, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MS - zabudowa śródmiejska.
Ogólna powierzchnia budynku wynosi 1528,60 m2. Obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ale nie jest wpisany do rejestru zabytków.
Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, pokój 112 - I p. w dniu 18.05.2020 r. o godz. 1000.
Cena wywoławcza wynosi: 995 400,00 zł. Postąpienie wynosi minimum 9 960,00 zł.
Wadium w wysokości 149 310,00 zł, z określeniem numeru działki, należy wpłacić do dnia 15.05.2020r. na konto:
Urząd Miejski Ostrów Wielkopolski- BOŚ 02 1540 1173 2117 4000 1010 0048,
Z dodatkowymi warunkami przetargu można zapoznać się w godzinach 8 00 - 16 00 w Urzędzie Miejskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18, Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami, pokój 205, II piętro, tel. 62 58 22 205.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.plw Biuletynie Informacji Publicznej
33998527
drukuj ogłoszenie