Ogłoszenie

Burmistrz Rogoźna ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu

wielkopolskie, Rogoźno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rogoźno, wielkopolskie
Powierzchnia
7 600 m2
Cena
489 000 zł
Numer ogłoszenia
33998533
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-610 Rogoźno
Ulica
Nowa
Osoba kontaktowa
GMINA ROGOŹNO

SzczegółyBURMISTRZ R O G O Ź N A
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
(wyciąg z ogłoszenia)
Na sprzedaż 3 (trzech) niezabudowanych działek gruntu, położonych w Rogoźnie przy ul. Strzeleckiej (obręb ROGOŹNO), KW PO1O/00025563/8. W planie miejscowym nw. działki oznaczone są symbolem MW o przeznaczeniu: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. - I przetarg.
Lp.nr ew. działkipowierzchnia działki w [ha]Cena wywoławcza netto
1.2247/130,6260403.000,00zł
2.2247/140,6643429.000,00zł
3.2247/150,7600489.000,00zł
(+ 23% VAT od wylicytowanej ceny).
Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2020 r. w sali nr 20, Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej działki na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (Bank Spółdzielczy w Rogoźnie) nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 14.05.2020 r. - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie, opublikowane na stronie internetowej www.rogozno.pl link Nieruchomości - oferty. Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie Urzędu (biuro 19b), pod numerem telefonu 785-009-407 oraz za pośrednictwem e-mail: marta.olederek@rogozno.pl, grunty@rogozno.pl
33998533
drukuj ogłoszenie