Ogłoszenie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
33998585
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

SzczegółyUNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCYCH NIERUCHOMOŚCI
LOKALIZACJA: Poznań, ul. Wojska Polskiego 53, 53A, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 9/2 o pow. 07757 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1P/00221974/7,
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 8.000.000,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9.840.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, teren oznaczony symbolem 1U - teren zabudowy usługowej w klinie zieleni, usługi oświaty z dopuszczeniem niekubaturowych obiektów rekreacyjno - sportowych.
Działki zabudowane budynkiem dawnego Pogotowia Opiekuńczego oraz garażem.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/10 o pow. 0,1124 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 115.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/11 o pow. 0,1129 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/12 o pow. 0,1134 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 116.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Przybroda, gm. Rokietnica, obręb Przybroda, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 6/19 o pow. 0,1048 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO1A/00037008/3
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 107.000,00 zł netto plus 23% VAT, tj. 131.610,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ciągłej lub rozproszonej.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 135/1 o pow. 0,1275 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 94.390,25 zł netto plus 23 % VAT, tj. 116.100,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 5MR - teren zabudowy zagrodowej mieszkaniowo-gospodarczej.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/3 o pow. 0,1415 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 81.300,82 zł netto plus 23 % VAT, tj. 100.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 153/4 o pow. 0,1490 ha oraz udział w gruncie - działka nr 153/13
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 83.739,84 zł netto plus 23 % VAT, tj. 103.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 17MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
Dostęp do drogi publicznej przez wewnętrzną działkę drogową nr 153/13 obręb Rakownia.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/4 o pow. 0,1611 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 113.008,13 zł netto plus 23 % VAT, tj. 139.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 12MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Rakownia, gm. Murowana Goślina, obręb Rakownia, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 158/13 o pow. 0,1414 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO1P/00225877/5
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 93.495,94 zł netto plus 23 % VAT, tj. 115.000,00 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 10MJ - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna.
LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 173 o pow. 0,8842 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 575.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie zabudowy produkcji
i przetwórstwa rolnego, baz i składów z dopuszczeniem produkcji zwierzęcej (2RPO).
Kupujący bierze na siebie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy do 31.12.2020 r.
Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa oraz przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy
z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.
LOKALIZACJA: Gorzyń, gm. Międzychód, obręb Gorzyń, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 4/43 o pow. 2,6282 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 195.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr V/38/2011 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19.01.2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód, obręb Gorzyń, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem
2ZL - teren lasów.
Prawo pierwokupu Lasów Państwowych. Część nieruchomości wpisana do gminnego rejestru zabytków, położona na obrzeżach części Obszaru Chronionego Krajobrazu "H" Międzychód, pełniącego funkcję ochronną dla Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
i 4 rezerwatów przyrody. Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 "Puszcza Notecka".
LOKALIZACJA: Gorzycko Stare 4, gm. Międzychód, obręb Gorzycko Stare, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: lokal użytkowy o pow. 105,30 m2 wraz z pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 93,80 m2, udział w działkach nr: 70/4, 70/5, 70/6 o łącznej pow. 0,1890 ha, udział w częściach wspólnych nieruchomości wynosi 1991/4275,
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności lokalu użytkowego i pomieszczeń gospodarczych, udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu, KW PO2A/00024451/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 82.600,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w przyziemiu. Przynależą do niego cztery pomieszczenia gospodarcze usytuowane w wolnostojącym budynku. Lokal spełnia warunki samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz wymogi pomieszczeń na stały pobyt ludzi.
Budynek mieszkalny wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, działka położona jest
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług towarzyszących (MN/U).
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 8,20 o łącznej pow. 48,9100 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.956.400,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzychód, są to tereny rolne, łąki
i pastwiska, granice strefy ochrony stanowisk archeologicznych.
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działki nr: 33/5, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 o łącznej pow. 28,9893 ha, (dz. nr 66/13 - zabudowana budynkiem
dawnej chlewni o pow. użytkowej 780,50 m2)
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: umowa dzierżawy do 31.12.2020 r. z prawem pierwokupu dzierżawcy
CENA WYWOŁAWCZA: 1.200.000,00 zł netto plus VAT 0 zł (stawka VAT zw.)
WADIUM: 10% ceny wywoławczej
UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działki położone są na terenach oznaczonych następującymi symbolami:
- dz. nr 33/5 - 11.4 R - teren upraw rolnych, łąk i pastwisk, 11.3 ZN - teren zieleni nieurządzonej,
- dz. nr: 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 73/4 - 11.4 R - teren upraw rolnych, łąk i pastwisk
Prawo pierwokupu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz kupujący przyjmuje do wiadomości obostrzenia wynikające z ustawy Ustawa z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego w związku z nabyciem nieruchomości rolnej.
LOKALIZACJA: Muchocin, gm. Międzychód, obręb Muchocin, woj. wielkopolskie
POWIERZCHNIA: działka nr 74/93 o pow. 0,1331 ha
FORMA KORZYSTANIA: prawo własności, KW PO2A/00039855/6
OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI: brak
CENA WYWOŁAWCZA: 66.550,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 81.856,50 zł brutto
WADIUM: 10% ceny wywoławczej brutto
UWAGI: Uchwałą nr XVIII/125/2007 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 11.12.2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód w obrębach: Międzychód, Bielsko, Dzięcielin, Wielowieś oraz część obrębu Muchocin, działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 11.23 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przetarg na w/w nieruchomości odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 9.00 w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, III piętro, pok. 304. Pisemne oferty zawierające oznaczenie oferenta oraz oferowaną cenę wraz z dowodem wpłaty wadium, oświadczeniem oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, składać należy w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy ul. Wojska Polskiego 28 w Poznaniu, III piętro, pok. 304 do dnia 15 kwietnia 2020 roku do godz. 14.00, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: oferta na przetarg wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy przetarg.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez uczestnika przetargu wadium, najpóźniej do 15 kwietnia 2020 roku
na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894.
Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania na rachunku bankowym Uczelni.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. W pozostałych przypadkach wadium zwraca się w ciągu 5 dni po odwołaniu lub zamknięciu przetargu na konto wskazane przez oferenta.
Termin uiszczenia ceny nabycia pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawo własności. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży lub przedwstępnej umowy sprzedaży w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty kwoty wpłaconej tytułem wadium i utraty prawa do zawarcia umowy sprzedaży. W sytuacji przedłużającej się procedury spełnienia niezbędnych przesłanek do zawarcia umowy notarialnej w/w termin może zostać odpowiednio przedłużony.
W przypadku, gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się następnie od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium
nie zostanie zwrócone.
Na nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych i wieczystoksięgowych, dotyczących transakcji kupna.
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1529 ze zm.) o Krajowym Zasobie Nieruchomości, sprzedaż nieruchomości następuje pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Skarb Państwa - Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.
Sprzedaż nieruchomości, których wartość rynkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 2.000.000 PLN, uwarunkowana jest uzyskaniem zgody Rady Uczelni (zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
- t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.).
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zastrzega sobie prawo:
- wyboru kancelarii notarialnej, celem obsługi transakcji sprzedaży,
- odstąpienia lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny,
- swobodnego wyboru oferty, w przypadku gdy uczestnicy przetargu zaoferowali taką samą cenę.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu: https://puls.edu.pl/content/rodo
Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargu uzyskać można pod adresem:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, IV piętro pok. 406, e-mail: sgn@up.poznan.pl
lub telefonicznie pod nr (61) 846 61 50.
33998585
drukuj ogłoszenie