Ogłoszenie

Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

mazowieckie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, mazowieckie
Powierzchnia
16 597 m2
Cena
1 800 000 zł
Numer ogłoszenia
33998789
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
Rynkowa 2
Osoba kontaktowa
GMINA ŚWIEBODZIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz.1490 j.t.)
Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin
1. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działkami nr 340/112 i 340/117 o pow. 1,6597 ha, w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - miasto, obręb ewidencyjny: 3, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00049764/7 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.
2. Cena wywoławcza nieruchomości:
- 1.800.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności gruntowej przejścia i przejazdu: 2.970,00 netto (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych) plus podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
3. Wadium:
- 360.000,00 złotych, wpłata wadium w pieniądzu do dnia 15 maja 2020r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin.
4. Termin i miejsce przetargu:
- przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2020r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pok. nr 38 (II piętro).
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na II piętrze,w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
- Wydział Gospodark Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro, tel.: 68 4750914
33998789
drukuj ogłoszenie