Ogłoszenie

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gm. Świebodzin

lubuskie, Świebodzin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzin, lubuskie
Powierzchnia
125 239 m2
Cena
74 700 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-05-2020
Numer ogłoszenia
33999027
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-200 Świebodzin
Ulica
RYNKOWA 2
Osoba kontaktowa
GMINA ŚWIEBODZIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz.1490 j.t.)

Burmistrz Świebodzina ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Świebodzin

1. Oznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa, oznaczona ewidencyjnie działka nr 175 o pow. 12,5239 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin - obszar wiejski, obręb ewidencyjny: Jeziory, dla której Sąd Rejonowy w Świebodzinie prowadzi księgę wieczystą Nr ZG1S/00025474/3 bez jakichkolwiek obciążeń i zadłużeń.
2. Cena wywoławcza nieruchomości:
- 747.000,00 złotych netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej
w dacie sprzedaży.
3. Wadium:
- 149.000,00 złotych, wpłata wadium w pieniądzu do dnia 19 maja 2020r. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu kwoty wadium na konto Gminy Świebodzin.
4. Termin i miejsce przetargu:
- przetarg odbędzie się dnia 19 maja 2020r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, pok. nr 38 (II piętro).
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- ogłoszenie o przetargu będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń, na II piętrze,w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, a także opublikowane na stronie internetowej www.bip.swiebodzin.eu.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
- Wydział Gospodark Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świebodzinie ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 44, II piętro, tel.: 68 4750914
33999027
drukuj ogłoszenie