Ogłoszenie

Starosta Kamieński ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki o pow. 0,5433 ha, w obr. Lubin, gm. Międzyzdroje.

zachodniopomorskie, Kamień pomorski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kamień pomorski, zachodniopomorskie
Powierzchnia
5 433 m2
Cena
1 000 000 zł
Numer ogłoszenia
34000035
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Wolińska
Osoba kontaktowa
POWIAT KAMIEŃSKI

SzczegółyGm.6840.4.2020.JG
Kamień Pomorski, dnia 19 marca 2020 r.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA STAROSTY KAMIEŃSKIEGO
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA
NR 2/10, POŁOŻONEJ W OBR. LUBIN, GM. MIĘDZYZDROJE,
POWIAT KAMIEŃSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
STAROSTA KAMIEŃSKI ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Skarbu Państwa nr 2/10 (KW nr SZ1W/00052721/4) o pow. 0,5433 ha, w obr. Lubin, gm. Międzyzdroje.
Teren, na którym znajduje się zbywana nieruchomość, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem w studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje działka nr 2/10, obręb Lubin, leży w strefie o ustaleniach: "PM.2" - tereny zabudowy związanej z funkcjonowaniem portów i przystani morskich, "UK" - tereny usług kultury i kultu religijnego, "P" - tereny produkcyjno-składowo-magazynowe, "KS" - tereny usług komunikacyjnych, "UT.1" - tereny zabudowy usług turystycznych na obszarach wiejskich oraz wskazanych na obszarze miasta.
Nieruchomość zabudowana, w skład której wchodzi działka gruntu o nr. 2/10 i ruiny pozostałości budowli cementowni i zabudowań portowych z okresu międzywojennego.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń.
Z osobą, która zostanie ustanowiona kandydatem na Nabywcę, zawarta zostanie umowa notarialna, jeżeli KOWR nie skorzysta z prawa pierwokupu.
Cena wywoławcza nieruchomości - 1.000.000,00 zł brutto
Wadium w kwocie 50.000,00 zł - wpłata w kasie Starostwa lub przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim: Bank Spółdzielczy w Wolinie, Filia w Kamieniu Pomorskim nr: 31 9393 0000 0001 5929 2000 0090 w terminie do 26 maja 2020 r. (włącznie).
Minimalne postąpienie - 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2020 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim, przy ul. Wolińskiej 7b, w sali konferencyjnej nr 7b (I piętro).
Ogłoszenie o przetargu publikuje się na stronie: www.powiatkamienski.pl, www.bip.powiatkamienski.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa oraz urzędów gmin powiatu kamieńskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kamieniu Pomorskim Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu i Skarbu Państwa (pok. 17B), ul. Wolińska 7b lub telefonicznie pod nr. (91) 38 23929 w godzinach pracy urzędu.
34000035
drukuj ogłoszenie