Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. T. Kościuszki.

dolnośląskie, Wołów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wołów, dolnośląskie
Powierzchnia
1 194 m2
Cena
540 000 zł
Numer ogłoszenia
34000360
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-100 Rynek
Ulica
Wołów
Osoba kontaktowa
GMINA WOŁÓW

SzczegółyBURMISTRZ GMINY WOŁÓW
podaje do publicznej wiadomości
Wyciąg z ogłoszenia o I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. T. Kościuszki.
?
? Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki nr 10/1 Am 47 o pow. 2,3045 ha położonej przy ul. T. Kościuszki w Wołowie zabudowanej dziewięcioma budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi w złym stanie technicznym. Księga Wieczysta nr KW WR1L/00034304/9.
? W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolami U/34 - tereny usług oraz KDPJ/71 - ciąg pieszo - jezdny i i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne 52/52/75-25 AZP, ślad osadnictwa, neolit.
? Forma zbycia - przeniesienie prawa własności.
? Cena wywoławcza - 540.000,00 zł
? Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki 23%.
? Wadium - 54.000,00 zł
? Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 03.06.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
? Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie w przybudówce B Ratusza i w budynku głównym, a także opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.bip.wolow.ploraz www.wolow.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerem 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.
?
34000360
drukuj ogłoszenie