Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Tomaszowie Mazowieckim

łódzkie, Tomaszów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Tomaszów mazowiecki, łódzkie
Powierzchnia
61,14 m2
Cena
150 000 zł
Numer ogłoszenia
34000069
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Cicha 10A
Osoba kontaktowa
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA MARIA NIEBRZYDOWSKA

SzczegółySyndyk masy upadłości Marty Fijałkowskiej - osoby fizycznej
nieprowadzącej działalności gospodarczej
zaprasza do udziału w przetargu w trybie art. 320 Prawa upadłościowego na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 27 lutego 2020 roku Sygn. akt V GUp 65/17 of
? przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oznaczonego numerem 60 położonego w budynku wielorodzinnym w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Dubois 2 o powierzchni użytkowej 61,14 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 6114/345159, dla którego w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczystą KW nr PT1T/00057403/8 o wartości oszacowania 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto,
? cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży jest równa wartości oszacowania,
? pisemne oferty zawierające elementy wskazane w pkt. 7 ( siódmym regulaminu przetargu) mogą być składane w zaklejonej kopercie, z czytelnym napisem na kopercie "Oferta zakupu lokalu mieszkalnego " w terminie do dnia 26 kwietnia 2020 roku do godziny 15.00 na adres Syndyka masy upadłości Marty Fijałkowskiej: Danuta Gadomska ul. Łączna 8, 98-100 Łask (decyduje data doręczenia oferty na podany adres),
? warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości Marty Fijałkowskiej w Santander Bank POLSKA S.A. nr 60 1090 2835 0000 0001 3569 6136 w terminie do dnia poprzedzającego termin składania ofert tj. do dnia 25 kwietnia 2020 roku (przez datę wpłaty wadium rozumie się datę wpływu kwoty wadium na rachunek masy upadłości),
? otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.30 sala III w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2020 roku o godzinie 14.30 sala III,
? regulamin przetargu zostanie udostępniony do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 5, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 44 649 41 80) oraz będzie udostępniany przez Syndyka drogą elektroniczną,
? przedmiot przetargu można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze, po wcześniejszym uzgodnieniu z Syndykiem, który udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pisemnie lub telefonicznie pod numerem: 601163194.
34000069
drukuj ogłoszenie