Ogłoszenie

Uniwersytet Gdański sprzeda zabudowaną budynkiem działkę nr 71/7, położoną w Sopocie, przy ul. Gen. W. Andersa 27

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gen. W. Andersa 27, Sopot, pomorskie
Powierzchnia
1 283 m2
Cena
10 700 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-06-2020
Numer ogłoszenia
34005755
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
Bażyńskiego 1a
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Gdański

SzczegółyUNIWERSYTET GDAŃSKI
ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na
sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości w Sopocie, przy ul. Gen. W. Andersa 27, obręb nr 0001 , KW nr GD1S/00007289/2.
W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 71/1 o powierzchni 1283 m? oraz budynek o powierzchni użytkowej 666,82 m2 .
Cena wywoławcza wynosi: 10 700 000,00 zł (netto)
Wadium w kwocie: 600 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 12.06. 2020 r.
Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej https://www.nieruchomosci.ug.edu.pl
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z "Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Sopocie, przy ul. Gen. W. Andersa 27" zamieszczonym pod adresem: https://www.nieruchomosci.ug.edu.plw zakładce "SOPOT, ul. Gen. W. Andersa 27", należy składać osobiście lub pocztą do dnia 17.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem "Przetarg SOPOT, ul. Gen. W. Andersa 27". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00-14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
34005755
drukuj ogłoszenie