Ogłoszenie

Uniwersytet Gdański sprzeda zabudowaną budynkiem działkę nr 71/7, położoną w Sopocie, przy ul. Gen. W. Andersa 27

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gen. W. Andersa 27, Sopot, pomorskie
Powierzchnia
666,82 m2
Cena
10 700 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-06-2020
Numer ogłoszenia
34005755
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-04-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
Bażyńskiego 1a
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Gdański

SzczegółyUNIWERSYTET GDAŃSKI
ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na
sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości w Sopocie, przy ul. Gen. W. Andersa 27, obręb nr 0001 , KW nr GD1S/00007289/2.
W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 71/1 o powierzchni 1283 m? oraz budynek o powierzchni użytkowej 666,82 m2 .
Cena wywoławcza wynosi: 10 700 000,00 zł (netto)
Wadium w kwocie: 600 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 12.06. 2020 r.
Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej https://www.nieruchomosci.ug.edu.pl
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z "Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Sopocie, przy ul. Gen. W. Andersa 27" zamieszczonym pod adresem: https://www.nieruchomosci.ug.edu.plw zakładce "SOPOT, ul. Gen. W. Andersa 27", należy składać osobiście lub pocztą do dnia 17.06.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem "Przetarg SOPOT, ul. Gen. W. Andersa 27". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00-14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
34005755
drukuj ogłoszenie