Ogłoszenie

Wójt Gminy Ustka ogłasza przetarg na sprzedaż działki nr 1181, położonej w obrębie Przewłoka. gm. Ustka

pomorskie, Przewłoka

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przewłoka, pomorskie
Powierzchnia
5 399 m2
Cena
863 800 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-07-2020
Numer ogłoszenia
34006032
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-04-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-270 Ustka
Ulica
Dunina 24
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Ustka

SzczegółyWÓJT GMINY USTKA
Ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Ustka
Obręb, księga
wieczysta
Numer
działki
Powierzchnia
działki [m2]
Cena wywoławcza
działki netto [zł]
Wadium [zł]
Przewłoka
KW SL1S/00065031/8
11805407 m2865 100,00 zł86 600,00 zł
11815399 m2863 800,00 zł86 400,00 zł
11825667 m2906 700,00 zł90 700,00 zł
11835668 m2906 900,00 zł90 700,00 zł
11844970 m2795 200,00 zł79 600,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 roku o godz. 10-tej w Urzędzie Gminy w Ustce, ul. Dunina 24
w sali konferencyjnej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki na konto Gminy Ustka - Bank Spółdzielczy w Ustce 69 9315 0004 0000 7054 2000 0010 do dnia 25 czerwca 2020 roku. Wadium nie może być później na koncie Gminy Ustka niż do dnia wskazanego powyżej. Wadium wpłacane jest odrębnie na każdą działkę. Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Ustce pokój Nr 1 tel. (59) 815 24 09 lub (59) 815 24 31 lub (59) 814 60 44 wew. 431 lub 409, fax. (59) 814 42 57. Osobom zainteresowanym nieruchomości będące przedmiotem zbycia, po uprzednim uzgodnieniu terminu, mogą być okazane na gruncie przed datą przetargu. Informacje dotyczące warunków zabudowy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ustka można uzyskać w pokoju Nr 2 tel. (59) 815-24-56 lub 814 60 44 wew. 456.
Ogłoszenie zamieszczono na stronach: biuletynu informacji publicznej Gminy Ustka - bip.ustka.ug.gov.pl, w dzienniku: infopublikator.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka w Ustce, ul. Dunina 24 (parter).
Adres strony Gminy Ustka: www.ustka.ug.gov.pl
Adresy e-mail: geodezja@ustka.ug.gov.pl, grunty@ustka.ug.gov.pl,
gosp.przestrzenna@ustka.ug.gov.pl
34006032
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: