Ogłoszenie

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 94.

zachodniopomorskie, Międzyzdroje

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Międzyzdroje, zachodniopomorskie
Powierzchnia
3 691 m2
Cena
2 105 760 zł
Numer ogłoszenia
34007972
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-500 Międzyzdroje
Ulica
Książąt Pomorskich 5
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘDZYZDROJE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Międzyzdrojów nr 91/RI/2020 z dnia 6 maja 2020 r.
BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 94, stanowiącej działkę nr 487/25, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 3,691 m2, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00026558/9.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5.
CENA WYWOŁAWCZA wynosi 2 105 760,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięć siedemset sześćdziesiąt złotych). Cena zawiera podatek VAT w stawce 23%, tj. 393 760,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 10 lipca 2020 r. (włącznie) wadium w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Miejskiego; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez: PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ul. Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18, lub telefonicznie pod numerami 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl,
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
34007972
drukuj ogłoszenie