Ogłoszenie

Wójt Giny Krzeszyce ogłasza I przetarg na dz. nr 83/5 w miejscowości Karkoszów, gm. Krzeszyce przy drodze krajowej 22.

lubuskie, Krzeszyce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krzeszyce, lubuskie
Powierzchnia
74 826 m2
Cena
1 100 000 zł
Numer ogłoszenia
34007905
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
66-435 Krzeszyce
Ulica
Skwierzyńska 16
Osoba kontaktowa
GMINA KRZESZYCE

SzczegółyWójt Gminy Krzeszyce
Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dz.nr 83/5, działkę 69/11 w miejscowości Karkoszów, Gmina Krzeszyce, przy drodze krajowej 22
1. Przedmiot przetargu:
Działka nr ew. 83/5 pow. 74826m2, KW nr GW1U/00022841/4, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę techniczno produkcyjną i usługi
Cena wywoławcza:
1 100 000,00 zł +23% VAT (podatek od towarów i usług)
Wadium:
110 000,00 zł powinno być wniesione do 13.07.2020 r. na konto
GBS Barlinek 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 lub w kasie UG Krzeszyce (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu)
Minimalne postąpienie:
11 000,00 zł
2. Przedmiot przetargu:
Działka nr ew. 69/11 pow. 63914m2, KW nr GW1U/00022841/4, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony pod zabudowę techniczno produkcyjną i usługi
Cena wywoławcza:
1 050 000,00 zł +23% VAT (podatek od towarów i usług)
Wadium:
105 000,00 zł powinno być wniesione do 13.07.2020 r. na konto
GBS Barlinek 31 8355 0009 0035 1014 2000 0010 lub w kasie UG Krzeszyce (za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu)
Minimalne postąpienie:
10 500,00 zł
Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się 17 lipca 2020 r. o godz.12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, w sali narad - II piętro
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, na stronie internetowej BIP bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrzeszyce/
Bliższe informacje: w urzędzie w pok. nr 7, tel. 885050058, 957573161 wew.29, a.prusinowska@krzeszyce.pl
34007905
drukuj ogłoszenie