Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej położonej w Ostrowinie, własność Powiat Oleśnicki

dolnośląskie, Oleśnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Oleśnica, dolnośląskie
Powierzchnia
471 m2
Cena
1 182 500 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-07-2020
Numer ogłoszenia
34009261
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 10
Osoba kontaktowa
POWIAT OLEŚNICKI - STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, własność Powiat Oleśnicki, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica- obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00031808/4
WR1E/00031808/4
Nr działkiPow. działki (ha)Rodzaj i pow. użytków (ha)Cena wywoławcza netto (zł)Wadium (zł)Minimalne postąpienie
(zł)
65
AM-2
4,71RIVb-1,84
RV-2,82
RVI-0,05
1 182 500118 25011 830
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działka położona we wsi Ostrowina w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, gmina Oleśnica. Wieś oddalona o około 15 km od miasta Oleśnica oraz ok. 12 km od zjazdu z drogi ekspresowej S8 węzeł Gęsia Górka.
Działka niezabudowana, o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do dróg publicznych - droga krajowa nr 25 oraz droga gmina. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. Nieruchomość jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, polegającym na służebności przesyłu ustanowionej na rzecz przedsiębiorstwa przesyłowego TAURON Dystrybucja S.A.
MPZP: AG/1 jako tereny aktywizacji gospodarczej - przemysł, bazy, składy, strefa "OW" ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Wadium płatne gotówką do dnia 02.07.2020r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2020r.,
o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pok. 211 (sala sesyjna), I piętro. Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl
Starosta Oleśnicki - Jan Dżugaj
34009261
drukuj ogłoszenie