Ogłoszenie

I przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej położonej w Ostrowinie, własność Powiat Oleśnicki

dolnośląskie, Ostrowina

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ostrowina, dolnośląskie
Powierzchnia
1 739 m2
Cena
5 458 300 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-07-2020
Numer ogłoszenia
34009262
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
56-400 Oleśnica
Ulica
JULIUSZA SŁOWACKIEGO 10
Osoba kontaktowa
POWIAT OLEŚNICKI - STAROSTWO POWIATOWE W OLEŚNICY

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zarząd Powiatu Oleśnickiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony działki niezabudowanej, własność Powiat Oleśnicki, położonej w Ostrowinie, Jedn. ew. Oleśnica- obszar wiejski, Nr jedn. rejestrowej: G.4, KW WR1E/00056396/3
Nr działkiPow. (ha)Rodzaj i pow. użytków (ha)Cena wywoławcza netto (zł)Wadium
(zł)
Minimalne postąpienie (zł)
211/9
AM-2
17,39RIVa -0,49
RIVb-1,33
RV-8,28
RVI-7,16
PsVI-0,04
N-0,09
5 458 300545 83054 590
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Działka położona we wsi Ostrowina w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, gmina Oleśnica. Wieś oddalona o około 15 km od miasta Oleśnica oraz ok. 12 km od zjazdu z drogi ekspresowej S8 węzeł Gęsia Górka.
Działka niezabudowana, częściowo zadrzewiona, posiadająca dostęp do dróg publicznych - droga krajowa nr 25 oraz droga gmina. Przez teren działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN. W bliskim sąsiedztwie działki zlokalizowana jest sieć wodociągowa.
Nieruchomość jest objęta porozumieniem o współpracy zawartym pomiędzy Powiatem Oleśnickim a Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
MPZP: AG/1 jako tereny aktywizacji gospodarczej - przemysł, bazy, składy oraz strefa "OW" ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych równoznacznym z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Wadium płatne gotówką do dnia 02.07.2020r. na konto Nr 90 9584 0008 2001 0000 9999 0004. Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2020r.,
o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, pok. 211 (sala sesyjna), I piętro.
Ogłoszenie pełnej treści zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oleśnicy na stronie internetowej oraz stronie BIP Starostwa. Informacja tel. (71) 314 01 39, (71) 314 01 66, naczelnik-sn@powiat-olesnicki.pl
Starosta Oleśnicki - Jan Dżugaj
34009262
drukuj ogłoszenie