Ogłoszenie

Zarząd Wojewóztwa Wielkopolskiego ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
34009542
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
v

SzczegółyZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ogłasza:
I. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 znajdującego się na nieruchomości położonej w Wonieściu 50A, gm. Śmigiel:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb 0029 Wonieść, arkusz mapy 2, działka nr 225/9 o pow. 0,2486 ha, księga wieczysta PO1K/00042001/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kościanie. Dla lokalu mieszkalnego nr 8 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych)
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Turku:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb 0001 Turek, arkusz mapy 5, działka nr 327/1 o pow. 0,6819 ha, księga wieczysta KN1T/00028810/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Turku. Przedmiotem sprzedaży jest udział Województwa Wielkopolskiego wynoszący 5662/240221 we współwłasności nieruchomości.
2. Cena wywoławcza wynosi 93.960,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 9.400,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy czterysta złotych)
III. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 46 położonego w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 185:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb 016 Śródmieście, arkusz mapy 1, działki nr: 14/1 o pow. 0,0408 ha, 15/1 o pow. 0,0453 ha, 16 o pow. 0,0626 ha, 53/1 o pow. 0,0329 ha. Na nieruchomości znajduje się lokal użytkowy nr 46 o pow. 87,80 m2, księga wieczysta KZ1A/00038901/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.
2. Cena wywoławcza wynosi 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
IV. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (dz. nr 288/1)
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Dąbrówka Leśna, arkusz mapy 6, działka nr 288/1 o pow. 0.1031 ha, księga wieczysta KW nr PO1O/00000011/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Obornikach.
2. Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe. Do wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, XI piętro, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 2.500, 00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
V. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (dz. nr 288/3)
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Dąbrówka Leśna, arkusz mapy 6, działka nr 288/3 o pow. 0,8495 ha, księga wieczysta KW nr PO1O/00000011/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Obornikach.
2. Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe. Do wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, XI piętro, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 20.000, 00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
VI. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 6 znajdującego się na nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Noteckiej 32:
1. Lokal gospodarczy nr 6 o pow. 11,10 m2 w budynku garażowo - gospodarczym na nieruchomości oznaczonej: obręb Miasto Chodzież, arkusz mapy 16, działka nr 1241/3 o pow. 0,2168 ha, księga wieczysta PO1H/00027133/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chodzieży. Dla lokalu mieszkalnego nr 6 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych)
VII. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44:
1. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 65,3 m2 w budynku mieszkalnym na nieruchomości oznaczonej: obręb 0001 Gronowo, arkusz mapy 107, działka nr: 240/243 o pow. 0,1714 ha., księga wieczysta PO1L/00045307/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Dla lokalu mieszkalnego nr 4 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
VIII. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 111 położonego w Lesznie przy ul. T. Sygietyńskiego 38:
1. Lokal mieszkalny nr 111 o pow. 17,72 m2 w budynku mieszkalnym na nieruchomości oznaczonej: obręb 0002 Leszno, arkusz mapy 41, działka nr 71 o pow. 0.2695 ha, księga wieczysta KW nr PO1L/00047608/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Dla lokalu mieszkalnego nr 111 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 23 czerwca 2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, XI piętro, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 6.500, 00 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie gotówką, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, wadiów na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 18 czerwca 2020 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
Szczegółowe ogłoszenia o przetargach dostępne są: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, na stronie internetowej www.umww.pl(zakładka Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 55, 626 65 68, e-mail dg.sekretariat@umww.pl.
34009542
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: