Ogłoszenie

Uniwersytet Gdański ogłosza przetarg na sprzedaż atrakcyjnie położonej zabudowanej nieruchomości w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Sobieskiego 18

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sobieskiego 18, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
8 387 m2
Cena
30 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-07-2020
Numer ogłoszenia
34010754
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
Bażyńskiego 1
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Gdański
Nr telefonu
58 523-24-94

SzczegółyUNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:
w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Sobieskiego 18, obręb nr 54 , KW nr GD1G/00058952/2.
W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 246/1 o powierzchni 24 833 m? oraz budynki o powierzchniach użytkowych: 8387 m?, 934 m2 ,295 m2, 86 m?, 65,6 m?oraz 37 m?.
Cena wywoławcza wynosi: 30 000 000 zł (netto)
Wadium w kwocie: 1 500 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 03.07.2020 r.
Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.nieruchomosci.ug.edu.pl
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z "Regulaminem i Informacją dotyczącej przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 18" zamieszczonym pod adresem: www.nieruchomosci.ug.edu.plw zakładce "Gdańsk, Sobieskiego 18", należy składać osobiście lub pocztą do dnia 09.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem "Przetarg ul. Sobieskiego 18". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00-14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
34010754
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: