Ogłoszenie

Uniwersytet Gdański ogłosza przetarg na sprzedaż atrakcyjnie położonej zabudowanej nieruchomości w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ul. Sobieskiego 18

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Sobieskiego 18, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
65,6 m2
Cena
30 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
09-07-2020
Numer ogłoszenia
34010754
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
Bażyńskiego 1
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Gdański
Nr telefonu
58 523-24-94

SzczegółyUNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:
w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Sobieskiego 18, obręb nr 54 , KW nr GD1G/00058952/2.
W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 246/1 o powierzchni 24 833 m? oraz budynki o powierzchniach użytkowych: 8387 m?, 934 m2 ,295 m2, 86 m?, 65,6 m?oraz 37 m?.
Cena wywoławcza wynosi: 30 000 000 zł (netto)
Wadium w kwocie: 1 500 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 03.07.2020 r.
Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.nieruchomosci.ug.edu.pl
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z "Regulaminem i Informacją dotyczącej przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Sobieskiego 18" zamieszczonym pod adresem: www.nieruchomosci.ug.edu.plw zakładce "Gdańsk, Sobieskiego 18", należy składać osobiście lub pocztą do dnia 09.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem "Przetarg ul. Sobieskiego 18". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00-14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
34010754
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: