Ogłoszenie

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości: w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Legionów 9

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Legionów 9, Gdańsk, pomorskie
Powierzchnia
3 425 m2
Cena
6 000 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-07-2020
Numer ogłoszenia
34010761
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-309 Gdańsk
Ulica
Bażyńskiego 1
Osoba kontaktowa
Uniwersytet Gdański
Nr telefonu
58 523-24-94

SzczegółyUNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:
w Gdańsku - Wrzeszczu, przy ul. Legionów 9, obręb nr 43 , KW nr GD1G/00064955/8.
W skład nieruchomości wchodzą: działki nr 434/1 i nr 439/6 o łącznej powierzchni 3 425 m? oraz dwa budynki o powierzchniach użytkowych: 1 177 m? i 660 m2 .
Cena wywoławcza wynosi: 6 000 000 zł (netto)
Wadium w kwocie: 300 000,00 zł, należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 03.07.2020 r.
Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej: www.nieruchomosci.ug.edu.pl
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z "Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Legionów 9 " zamieszczonym pod adresem: www.nieruchomosci.ug.edu.plw zakładce "Gdańsk, ul. Legionów 9", należy składać osobiście lub pocztą do dnia 08.07.2020 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 303 z dopiskiem "Przetarg ul. Legionów 9". Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00-14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
34010761
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: