Ogłoszenie

Prezydent Miasta Białegostoku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
---, 15-950, Białystok, podlaskie
Powierzchnia
181 m2
Cena
60 000 zł
Numer ogłoszenia
34013236
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
15-950 Białystok
Ulica
Słonimska
Osoba kontaktowa
Departamen Skarbu Urzedu Miejskiego w Białymstoku

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)
Prezydent Miasta Białegostoku
ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na
sprzedaż nieruchomości gminnej:
Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana, położona w Białymstoku, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 20 - Przemysłowy jako działka o numerze 170/3 o pow. 0,0181 ha, użytek i klasa bonitacyjna RV, arkusz 4.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku księga wieczysta Nr BI1B/00173641/6.
Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł (netto).
Termin i miejsce przetargu: 8 lipca 2020 r. (środa), godz. 12.00, sala nr 10 Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.
Wysokość wadium: 6 000,00 zł, termin wpłaty wadium do dnia 30 czerwca 2020 r.
Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, internet - strona www.bip.bialystok.pl, zakładka "przetargi na nieruchomości" oraz www.bialystok.pl
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Departament Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 (pokój 701, tel. 85 869 60 36).
34013236
drukuj ogłoszenie