Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bytomiu

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Cena
322 808 zł
Numer ogłoszenia
158874
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Syndyk masy upadłości GPM Handel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Bytomiu (KW nr KA1Y/00008680/9, KA1Y/00008094/4, KA1Y/00010254/1, KA1Y/00032706/5) oraz suwnicy bramowej Famak (udźwig: 5t) wraz z torowiskiem.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi: 322.808,00 zł netto.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie do dnia 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 na adres biura Syndyka Masy Upadłości GPM Handel Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej mieszczącego się w Katowicach, ul. Chłodna 2, 40 - 311 Katowice.
Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej, opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Przetarg - nieruchomość - GPM Handel.
Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, to jest 32.280,80 zł.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego - Komisarza w dniu 25 czerwca 2020 r., o godzinie 10.30, w budynku Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy ul. Lompy 14, sala 12.
Regulamin przetargu oraz Operaty można uzyskać w formie elektronicznej, po przesłaniu wniosku o ich udostępnienie. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać pod nr telefonu 728 917 475.
Niniejsze obwieszczenie i Regulamin przetargu mogą być zmienione lub odwołane przez Syndyka.

 

 

drukuj ogłoszenie