Ogłoszenie

Komornik Sądowy w Coszczenie ogłasza pierwsze licytacje nieruchomości gruntowych rolnych położonych w miejscowości Kolsk, gm. Bierzwinik.

zachodniopomorskie, Choszczno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Choszczno, zachodniopomorskie
Numer ogłoszenia
34013811
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
73-200 Choszczno
Ulica
Bohaterów Warszawy 11
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SR W CHOSZCZNIE MONIKA SAWICKA-KOSTIUCZUK

SzczegółyOGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Monika
Sawicka-Kostiuczuk (tel. 95 717 40 50) ogłasza, że: dnia 10-07-2020r. o
godzinie 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie mającego siedzibę
przy ul. Wolności 14 w sali nr 4, odbędzie się
pierwsza licytacja
prawa własności nieruchomości gruntowej rolnej stanowiącej działki nr
21, 102, 118, 154, 238, 247, 268, 269/1 położonej w miejscowości Kolsk
Gmina Bierzwnik o łącznym obszarze 11,4600 ha.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW Sz1C/00004773/4.
Działki o numerach:
-21 jest o powierzchni 2,7344 ha, ma symbol użytku RIIIb, RIVa, położona
jest około 900 m na północny wschód od centrum wsi Kolsk.
-102 jest o powierzchni 3,6199 ha, ma symbol użytku RIIIb, RIVa, PsIV,N
położona jest około 1000 m na południowy wschód od centrum wsi Kolsk.
-118 jest o powierzchni 1,7715 ha, ma symbol użytku RIIIb, RIVa,
PsV,RVpołożona jest około 300 m na północ od centrum wsi Kolsk.
-154 jest o powierzchni 1,0141ha, ma symbol użytku RIVb, RIVa, PsIV,
położona jest około 1500 m na północny zachód od centrum wsi Kolsk.
-238 jest o powierzchni 0,7480 ha, ma symbol użytku ŁIV,
ŁV,PSVI,W-ŁIV,W-ŁV położona jest około 2500 m na północny wschód od
centrum wsi Kolsk.
-247 jest o powierzchni 0,4638 ha, ma symbol użytku ŁIV,
ŁV.PSIV,LZR-ŁV,LZR-PSIV położona jest na wschód za działką nr 238.
-268 jest o powierzchni 0,0932 ha, ma symbol użytku ŁIV,położona jest
około 4000 m na północny wschód od centrum wsi Kolsk.
-269/1 jest o powierzchni 0,9693 ha, ma symbol użytku ŁIV położona jest
około 4000 m na północny wschód od centrum wsi Kolsk.
Suma oszacowania działki nr 21 wynosi 62.400,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6.240,00zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 102 wynosi 68.000,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51.000,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.100,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 118 wynosi 46.000,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 34.500,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.600,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 154 wynosi 23.200,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17.400,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2.320,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 238 wynosi 11.000,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8.250,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.100,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 247 wynosi 6.900,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5.175,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 690,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 268 wynosi 1.000,00 zł, zaś cena wywołania
jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Suma oszacowania działki nr 269/1 wynosi 14.400,00 zł, zaś cena
wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10.800,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości
jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1440,00 zł. najpóźniej w
dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej
banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Szczecinie 69 12403927 1111 0010 4770
4762.
34013811
drukuj ogłoszenie