Ogłoszenie

Wójt Gminy Kaźmierz ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchoości położonej w miejscowości Sokoniki Wielkie.

wielkopolskie, Kaźmierz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kaźmierz, wielkopolskie
Powierzchnia
3 197 m2
Cena
530 000 zł
Numer ogłoszenia
34014510
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-530 Kaźmierz
Ulica
Szamotulska 20
Osoba kontaktowa
GMINA KAŹMIERZ

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E
WÓJT GMINY KAŹMIERZ OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI.
Przedmiotem przetargu jest następująca nieruchomości :
Lp.Działka
Nr ewid.
Księga
wieczysta
Pow.
w ha
Miejsco-
wość
Opis nieruchomościPrzeznaczenie w planie miejscowymCena wywoławcza działki (zł) nettoWadium

( zł)
123456789
1.58/3PO1A/00023430/90,3197Sokolniki WielkieZabudowana budynkiem oświatowym- stara szkoła podstawowaBez określonego przeznaczenia530.000,00zł53.000,00zł
Warunki przetargu:
Przetarg ustny odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2020r. o godz. 12°° w siedzibie Urzędu Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20.
Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.
Wadium należy wpłacić na określony obiekt.
Wpłata wadium musi nastąpić najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2020r na konto nr 83907200020200027320000005 Bank Spółdzielczy Duszniki O/Kaźmierz ( adres- Urząd Gminy Kaźmierz ul.Szamotulska 20). Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestnika przetargu . Wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wybrany nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ustalonej ceny nabycia , przed zawarciem aktu notarialnego w terminie ustalonym przez Wójta.
W przypadku uchylania się przez wygrywającego przetarg od zawarcia aktu notarialnego , wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Kaźmierz. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca . Przetarg może być odwołany z uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu, ul.Szamotulska 20 pokój nr 10, tel. 29 37 333 lub 29 37329.
34014510
drukuj ogłoszenie