Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości ogłasza sprzedaż mieszkanie połośone w Warszawie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jana III Sobieskiego, Warszawa, mazowieckie
Powierzchnia
167 m2
Cena
1 609 083 zł
Numer ogłoszenia
34014560
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-809 Gdańsk
Ulica
Milskiego 1
Osoba kontaktowa
NETINTERPRESS SEBASTIAN HAWRYŁO

SzczegółySyndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Z. Kozuba i Synowie Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki na zasadach określonych w "Warunkach przetargu i aukcji" zatwierdzonych przez Sędziego-komisarza, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytkowej 167 m2, położonego w Warszawie, dzielnicy Mokotów, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 lok. 11 wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego,
dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA2M/00327191/4. Lokal mieszkalny znajduje się na 3 kondygnacji budynku. Składa się z 3 pokoi, 1 kuchni, 2 łazienek + 1 oddzielnej toalety, 3 garderób, 2 przedpokoi, pralni oraz 2 balkonów. Do lokalu przynależy prawo do wyłącznego korzystania ze stanowiska garażowego nr 40 S na poziomie -2 w hali garażowej. Budynek ma 13 kondygnacji nadziemnych. W budynku znajduje się m.in. basen, sauna i sala fitness. Przy budynku zlokalizowano park z urządzonymi alejkami i kort tenisowy.
Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.609.083,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote) brutto, w tym podatek VAT według stawki 8% w odniesieniu do ceny za 150 m2 powierzchni lokalu oraz 23 % w odniesieniu do ceny za 17 m2 powierzchni lokalu.
Oferty należy składać do dnia 10 lipca 2020 r. do Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka na adres: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie będzie rozpatrywana.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 160.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Z. Kozuba i Synowie Sp. z o.o. w banku BNP Paribas Bank Polska SA w Warszawie o nr: 42 1750 0009 0000 0000 4117 8458 z dopiskiem "Przetarg - sygn. akt XIX GUp 1108/19 dot. WA2M/00327191/4" najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Otwarcie ofert przez Syndyka lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka - ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana przez Notariusza. Oferty będą otwierane i rozpoznawane w obecności przybyłych oferentów, przy czym obecność oferentów nie jest obowiązkowa. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego dnia 2 sierpnia 2019 r., uzupełniony Suplementem z dnia 23 marca 2020 r. jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka - al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu oglądu za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Wyciąg z operatu szacunkowego oraz pełna treść warunków przetargu, dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
34014560
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: